Flora och Bellona

[sv] Flora och Bellona Litteraturbanken
Karlfeldt, Erik Axel,

Dagbok. Mårbacka III

[sv] Dagbok. Mårbacka III Litteraturbanken
Lagerlöf, Selma,

The Queen’s Tiara or Azouras Lazuli Tintomara. A tale of events immediately before, during and after the assassination of King Gustaf III of Sweden [övers. P Britten Austin]

Samlade Verk. Nationalupplaga. 3. Ungdomsdramer II. I Rom. Den fredlöse. Anno fyrtiåtta

Samlade verk 23. Amalia Hillner

[sv] Samlade verk 23. Amalia Hillner Litteraturbanken
Almqvist, C.J.L.,

I skogen. Sannsagor för ungdom

[sv] I skogen. Sannsagor för ungdom Litteraturbanken
Hebbe, Wendela,

Disa. Thet är en lustigh Comoedia/ om then förståndighe och höghberömde Sweriges Drotningh Frw Disa/
Hwilken sanferdelighen på Rim vthsatt/ och hållen ähr i Ubsala Marknad/ nemligen then 17. och 18. Februarij/ Åhr effter Gudz bördh 1611/

Löwensköldska ringen

[sv] Löwensköldska ringen Litteraturbanken
Lagerlöf, Selma,

Gösta Berlings saga. Förra delen [1895]

[sv] Gösta Berlings saga. Förra delen [1895] Litteraturbanken
Lagerlöf, Selma,

Zorn. Minnesord den 22 augusti 1921

[sv] Zorn. Minnesord den 22 augusti 1921 Litteraturbanken
Karlfeldt, Erik Axel,

Gösta Berlings saga. En samling berättelser från
   det gamla Värmland af Selma Lagerlöf. Senare delen [1895]

Samlade verk 5. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Band I–III. Jagtslottet; Hermitaget; Vargens dotter; Hinden

Berta Funcke. Berättelse

[sv] Berta Funcke. Berättelse Litteraturbanken
Malling, Mathilda,

Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet

[sv] Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Litteraturbanken
Livijn, Clas och Schröder, Stephan Michael och Johansson, Sune och Räftegård, Börje,

August Strindberg och jag

[sv] August Strindberg och jag Litteraturbanken
Engström, Albert,

Lars Anders och Jan Anders och deras barn. En landtlig comoedia i tre akter. Om en gärdsgård, som aldrig blef färdig, om den stora ofreden mellan Jan Anders och Lars Anders samt den olyckliga kärleken mellan dessas barn, vidare om det stora och namnkunniga slagsmålet i Lars Anders’ stuga samt nidvisan om de trätgiriga gubbarne, om huru Jonas fick sin änka samt om den svarta tjuren och de röda korna, med andra nöjsamma äfventyr

Andra Delen Af Sophiæ Elisabeth Brenners Poetiske Dikter Uti åtskillige Språk/ Tider och Tilfällen författade/ Och Efter des Död i Liuset framtedde

Amanda. Några strödda anteckningar ur Stagnelius’ lif

Blanckamäreta.  Thet är En Sanfärdigh TRAGOEDIA Om the gruffuelighe Mordh,
som Konungh Byrger, af Drotning Märetes tilskyndan på sine Brödher: och
Konungh Magnus Smeeck på sin Son, genom Drotningh Blanckes rådh och dådh,
i Swerige fordom bedreffuo

Samlade dikter af Euphrosyne. Första delen

[sv] Samlade dikter af Euphrosyne. Första delen Litteraturbanken
Nyberg, Julia Christina,