Fiskmåsen. Poetisk vår-kalender för 1853 af E. Sehlstedt

Konflikt. Socialt skådespel i fyra akter

[sv] Konflikt. Socialt skådespel i fyra akter Litteraturbanken
Kämpe, Alfred,

Grillfängerier af Gustaf Fröding. II. Om härstamning. Djurtyper i människotyper. Om “jagmedvetenhet“, en spekulativ nyck. Tillägg till artikeln “Heidenstam“ i föregående häfte

Vinddrivna

[sv] Vinddrivna Litteraturbanken
Kämpe, Alfred,

Galgmannen. En midvintersaga

[sv] Galgmannen. En midvintersaga Litteraturbanken
Schildt, Runar,

Tapetdörren

[sv] Tapetdörren Litteraturbanken
Enckell, Rabbe,

Bendel & Co

[sv] Bendel & Co Litteraturbanken
Berger, Henning,

[Välkomna hem!] Tal hållet vid minneshögtiden för Andrée och hans män 1930

Inträdes tal, af Kongl. Maj:ts handsekreterare Johan Henrik Kellgren

Dikter af Lars Stenbäck. I, II. Andra tillökta och förbättrade Upplagan

Fridolins Visor och andra dikter

[sv] Fridolins Visor och andra dikter Litteraturbanken
Karlfeldt, Erik Axel,

Från Gustaf III:s dagar

[sv] Från Gustaf III:s dagar Litteraturbanken
Levertin, Oscar,

Ådalens Poesi. Efterlämnade skrifter af Pelle Molin. Utgifna och försedda med en lefnadsteckning öfver författaren af Gustaf af Geijerstam

Angelägenhet

[sv] Angelägenhet Litteraturbanken
Björling, Gunnar,

Rosen på Tistelön. Berättelse från skärgården. Förra delen

Fyrbåken. Poetisk kalender för år 1855. Af Elias Sehlstedt

Dikter

[sv] Dikter Litteraturbanken
Geijer, Erik Gustaf och Burman, Carina och Burman, Lars,

Tal vid Svenska Akademiens Nobelbiblioteks hundraårsjubileum

Porten. Dikter

[sv] Porten. Dikter Litteraturbanken
Söderholm, Kerstin,

Mot ljuset på bergen

[sv] Mot ljuset på bergen Litteraturbanken
Söderholm, Kerstin,