A Glance in the Rear View Mirror

[en] A Glance in the Rear View Mirror Haymarket Books
Eric Toussaint,

X's for Eyes

[en] X's for Eyes JournalStone Publishing
Laird Barron,

Romanhjeltinnan. Novell

[sv] Romanhjeltinnan. Novell Litteraturbanken
Flygare-Carlén, Emilie,

Sanna kvinnor. Skådespel i tre akter

[sv] Sanna kvinnor. Skådespel i tre akter Litteraturbanken
Leffler, Anne Charlotte,

The House

[en] The House Poolbeg Press
O'Connor, A.,

Ord och att ej annat

[sv] Ord och att ej annat Litteraturbanken
Björling, Gunnar,

Eden Underground: Poetry of Darkness

[en] Eden Underground: Poetry of Darkness Crystal Lake Publishing
Manzetti, Alessandro,

Fiskmåsen. Poetisk vår-kalender för 1853 af E. Sehlstedt

Konflikt. Socialt skådespel i fyra akter

[sv] Konflikt. Socialt skådespel i fyra akter Litteraturbanken
Kämpe, Alfred,

Grillfängerier af Gustaf Fröding. II. Om härstamning. Djurtyper i människotyper. Om “jagmedvetenhet“, en spekulativ nyck. Tillägg till artikeln “Heidenstam“ i föregående häfte

Vinddrivna

[sv] Vinddrivna Litteraturbanken
Kämpe, Alfred,

Galgmannen. En midvintersaga

[sv] Galgmannen. En midvintersaga Litteraturbanken
Schildt, Runar,

Tapetdörren

[sv] Tapetdörren Litteraturbanken
Enckell, Rabbe,

Bendel & Co

[sv] Bendel & Co Litteraturbanken
Berger, Henning,

[Välkomna hem!] Tal hållet vid minneshögtiden för Andrée och hans män 1930

Inträdes tal, af Kongl. Maj:ts handsekreterare Johan Henrik Kellgren

Dikter af Lars Stenbäck. I, II. Andra tillökta och förbättrade Upplagan

Fridolins Visor och andra dikter

[sv] Fridolins Visor och andra dikter Litteraturbanken
Karlfeldt, Erik Axel,

Från Gustaf III:s dagar

[sv] Från Gustaf III:s dagar Litteraturbanken
Levertin, Oscar,

Ådalens Poesi. Efterlämnade skrifter af Pelle Molin. Utgifna och försedda med en lefnadsteckning öfver författaren af Gustaf af Geijerstam